BDO - Logowanie

Ważne informacje dotyczące wniosków rejestracyjnych BDO - wersja dla importerów samochodów.
Każdy wprowadzający pojazd jest objęty obowiązkiem rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.
Na naszej stronie przygotowaliśmy dla Państwa formularz, który pomoże w wypełnieniu wniosku rejestracyjnego.
Szczególnie ważną dla importerów częścią wniosku są działy dotyczące zawartych umów na sieć zbierania pojazdów ze Stacjami Demontażu oraz umów produktowych z Organizacją Odzysku.
Ci z Państwa, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów produktowych
mogą to zrobić w tej chwili na stronie www.integrator.org.pl
OPŁATA REJESTROWA
Do uiszczenia opłat zobowiązane są podmioty wskazane w artykule 57 u.1. Ustawy o odpadach, czyli m.in.: wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający baterie oraz akumulatory, wprowadzający pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, wprowadzający na terytorium kraju opony.
Wysokość opłaty rejestrowej wynosi:
  • 100 złotych dla mikroprzedsiębiorców *,
  • 300 złotych natomiast dla pozostałych podmiotów.
Opłatę należy wpłacić na konto właściwego dla Państwa Urzędu Marszałkowskiego. Prawidłowo opisany przelew powinien zawierać nazwę i regon płatnika oraz tytuł "opłata rejestrowa".
SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski powinny być złożone w Urzędzie Marszałkowskim właściwym dla siedziby rejestrującego się podmiotu.
Część urzędów wymaga złożenia pełnego wniosku (35 stron), pozostałe przyjmują wersję skróconą, czyli wniosek zawierający tylko wypełnione strony.
Zalecamy sprawdzenie, który wariant jest honorowany w Państwa Urzędzie Marszałkowskim.

Podpisany wniosek (strona 3: data, podpis i pieczątka) można złożyć osobiście (zalecamy) lub wysłać listem poleconym. Do wniosku należy dołączyć:
  • dowód wpłaty opłaty rejestracyjnej
  • oświadczenie - wpis do rejestru (wzór oświadczenia)
  • opcjonalnie:
  • ksero umowy na usługę zapewnienia sieci recyklingu pojazdów
Jeżeli macie Państwo jakieś pytania prosimy o wysłanie ich na adres biuro@integrator.org.pl
Zapraszamy na nasz profil na facebooku - auto integrator
Lista Urzędów Marszałkowskich w Polsce:
(Za sprawy związane z BDO odpowiedzialny jest najczęściej Dział Odpadów).
WOJEWÓDZTWO ADRES URZĘDU NUMER KONTA telefon
DOLNOŚLĄSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
SANTANDER Bank Polska S.A.
51 1090 2398 0000 0001 4176 6298
+48 71 776-90-00
KUJAWSKO-POMORSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Bank PKO BP S.A. Oddział w Bydgoszczy
Nr 18 1020 1462 0000 7102 0327 9353
+48 56 621-86-00
LUBELSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin
Bank PKO BP S.A. Oddział w Lublinie
Nr 05 1020 3147 0000 8702 0127 6625
+48 81 441-66-00
LUBUSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
Getin Noble Bank S.A.
Nr 93 1560 0013 2067 4180 8000 0282
+48 68 456-52-96
ŁÓDZKIE Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi
Nr 35 1540 1245 2056 4800 4789 0012
+48 42 663-33-80
MAŁOPOLSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
Bank Pekao BP Oddział w Krakowie
Nr 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278
+48 12 630-31-07
MAZOWIECKIE Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
Nr 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
+48 22 597-91-00
OPOLSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Hallera 9, 45-867 Opole
Bank Millennium SA
Nr 68 1160 2202 0000 0003 4122 5889
+48 77 541-65-10
PODKARPACKIE Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Ochrony Środowiska
Oddział Gospodarki Odpadami ul. Lubelska 4
Bank PKO BP S.A. Oddział w Rzeszowie
Nr 23 1020 4391 0000 6002 0175 9216
+48 17 850-17-00
PODLASKIE Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Białymstoku
Nr 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009
+48 85 665-45-49
POMORSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
BANK PKO BP S.A. Oddział w Gdańsku
Nr 03 1020 1811 0000 0102 0318 5949
+48 58 326-15-55
ŚLĄSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
Bank Pekao S.A. Oddział w Warszawie
Nr 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493
+48 32 207-88-88
ŚWIĘTOKRZYSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
BANK PKO BP S.A. Oddział w Kielcach
Nr 39 1020 2629 0000 9702 0366 9686
+48 41 342-15-30
WARMIŃSKO-MAZURSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Bank Handlowy w Warszawie S.A. oddział w Olsztynie
Nr 20 1030 1218 0000 0000 9250 0011
+48 89 521-95-60
WIELKOPOLSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
BANK PKO BP S.A. Odział w Poznaniu
Nr 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771
+48 61 626-66-66
ZACHODNIOPOMORSKIE Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
BANK PKO BP S.A. Oddział w Szczecinie
Nr 07 1020 4795 0000 9802 0100 9653
+48 91 480-72-08
* Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r. poz. 646) mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
E-mail *
Tel. komórkowy *
* - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

ZAWIADOMIENIE DO GIOŚ


Pobierz druk zawiadomienia. Wypełnij, dołącz kserokopie umów o zapewnienie sieci zbierania pojazdów i wyślij niezwłocznie na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.


DO POBRANIA


Regulamin